Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2013. február
PDF 1574k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

VI. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS SZAVAZÁS

169. cikk : Titkos szavazás

(1)    Kinevezések esetén titkos szavazást tartanak, a 13. cikk (1) bekezdésének, a 186. cikk (1) bekezdésének, és a 191. cikk (2) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

A leadott szavazatok számának megállapításakor csak a jelölt képviselők nevét tartalmazó szavazólapokat veszik figyelembe.

(2)    Titkos szavazás tartható a parlamenti képviselők legalább egyötödének kérelmére is. Az ilyen kérelmet a szavazás megkezdése előtt kell benyújtani.

Ha a szavazást megelőzően a parlamenti képviselők legalább egyötöde titkos szavazásra irányuló kérelmet terjeszt elő, úgy a Parlament köteles ilyen szavazással eljárni.

(3)    A titkos szavazásra irányuló kérelem a név szerinti szavazásra való kérelemmel szemben elsőbbséget élvez.

(4)    A titkos szavazás során leadott szavazatot kettő–nyolc, sorsolással kiválasztott képviselő számolja meg, kivéve, ha elektronikus szavazásra kerül sor.

Az (1) bekezdés szerinti szavazás esetén a jelöltek a szavazatszámlálásban nem vehetnek részt.

A titkos szavazásban részt vevő képviselők nevét azon ülés jegyzőkönyvébe jegyzik fel, amelyen a titkos szavazást tartották.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat