Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2013 m. vasario mėn.
PDF 1647k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

VI ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
5 SKYRIUS : KVORUMAS IR BALSAVIMAS

170 straipsnis : Paaiškinimai dėl balsavimo

1.    Pasibaigus bendroms diskusijoms, bet kuris Parlamento narys gali pateikti ne ilgesnį kaip vienos minutės paaiškinimą žodžiu dėl galutinio balsavimo arba ne daugiau kaip 200 žodžių apimties paaiškinimą raštu, kuris įrašomas į posėdžio stenogramą.

Frakcija gali pateikti ne ilgesnį kaip dviejų minučių paaiškinimą dėl balsavimo.

Prasidėjus pirmajam paaiškinimui dėl balsavimo, nepriimamas joks kitas prašymas paaiškinti balsavimą.

Paaiškinimai dėl galutinio balsavimo priimtini dėl visų Parlamentui pateiktų klausimų. Žodžiai „galutinis balsavimas“ jokiu būdu nereiškia balsavimo rūšies, bet nurodo, jog tai yra paskutinis balsavimas dėl tam tikro klausimo.

2.    Balsuojant dėl procedūrinių klausimų, paaiškinimai dėl balsavimo negalimi.

3.    Kai remiantis 138 straipsniu į Parlamento darbotvarkę įrašomas pasiūlymas dėl įstatymo galią turinčio teisės akto ar pranešimas, Parlamento nariai, vadovaudamiesi 1 dalimi, gali pateikti rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo.

Paaiškinimai dėl balsavimo, ar jie būtų žodiniai, ar rašytiniai, turi būti tiesiogiai susiję su tekstu, dėl kurio balsuojama.

Teisinė informacija - Privatumo politika