Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - Únor 2013
PDF 1617k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VI  : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5  : USNÁŠENÍSCHOPNOST A HLASOVÁNÍ

Článek 171  : Spory týkající se hlasování

1.    Předseda prohlašuje hlasování za zahájené a za ukončené.

2.    Jestliže již předseda prohlásil hlasování za zahájené, nikdo s výjimkou jeho samého nesmí promluvit, dokud není hlasování prohlášeno za ukončené.

3.    Procesní námitky týkající se platnosti hlasování mohou být vzneseny, dokud předseda neprohlásí hlasování za ukončené.

4.    Po oznámení výsledku hlasování provedeného zvednutím ruky může poslanec požadovat, aby byl tento výsledek ověřen s použitím elektronického hlasovacího zařízení.

5.    Předseda rozhodne, zda je oznámený výsledek platný. Jeho rozhodnutí je konečné.

Právní upozornění - Ochrana soukromí