Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Sjunde valperioden - Februari 2013
PDF 1396k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VI  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 171  : Invändningar beträffande omröstningar

1.    Talmannen ska vid varje enskild omröstning förklara omröstningen påbörjad och avslutad.

2.    När talmannen har förklarat en omröstning påbörjad, har endast talmannen rätt att göra inlägg innan omröstningen är avslutad.

3.    Ordningsfrågor beträffande en omröstnings giltighet kan tas upp efter det att talmannen har förklarat omröstningen avslutad.

4.    När resultatet av en omröstning med handuppräckning har tillkännagetts, kan en ledamot begära att resultatet ska kontrolleras med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet.

5.    Talmannen avgör om det tillkännagivna resultatet är giltigt. Talmannens beslut är slutgiltigt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy