Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
7. valgperiode - Februar 2013
PDF 1418k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VI  : SESSIONER
KAPITEL 6  : INDLÆG TIL PROCEDUREN

Artikel 172  : Indlæg til forretningsordenen

1.    Anmodninger om indlæg til forretningsordenen med et af følgende forslag har forrang for andre indlæg:

a)    forslag om at afvise en sag af formelle grunde (artikel 174)

b)    forslag om at henvise en sag til fornyet udvalgsbehandling (artikel 175)

c)    forslag om at afslutte forhandlingen (artikel 176)

d)    forslag om at udsætte forhandlingen og afstemningen (artikel 177)

e)    forslag om at afbryde eller hæve mødet (artikel 178).

Om sådanne forslag kan ud over forslagsstilleren kun én taler for og én taler imod samt formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg få ordet.

2.    Taletiden er begrænset til ét minut.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik