Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Zevende zittingsperiode - Februari 2013
PDF 1537k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL VI  : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6  : MOTIES VAN ORDE

Artikel 172  : Moties van orde

1.    Het woord wordt bij voorrang verleend bij de volgende moties van orde:

a)    voorstel om in het geheel niet te beraadslagen wegens niet-ontvankelijkheid van het betrokken onderwerp (prealabele kwestie) (artikel 174),

b)    voorstel tot terugverwijzing naar een commissie (artikel 175),

c)    voorstel tot sluiting van de beraadslaging (artikel 176),

d)    voorstel tot uitstel van de beraadslaging en van de stemming (artikel 177),

e)    voorstel tot schorsing of sluiting van de vergadering (artikel 178).

Over deze moties van orde mogen, behalve de indiener, alleen een voor- en een tegenstander, alsmede de voorzitter of de rapporteur van de bevoegde commissie het woord voeren.

2.    De spreektijd bedraagt ten hoogste één minuut.

Juridische mededeling - Privacybeleid