Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
7. volebné obdobie - Február 2013
PDF 1534k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VI  : ZASADANIA
KAPITOLA 6  : PROCEDURÁLNE NÁVRHY A NÁMIETKY

Článok 172  : Procedurálne návrhy

1.    Procedurálne návrhy, ktoré sa týkajú:

a)    neprípustnosti veci (článok 174),

b)    vrátenia veci späť výboru (článok 175),

c)    uzavretia rozpravy (článok 176),

d)    odloženia rozpravy a hlasovania (článok 177),

e)    prerušenia alebo skončenia rokovania (článok 178),

majú prednosť pred inými žiadosťami o udelenie slova.

Okrem navrhovateľa sa k týmto návrhom môže vyjadriť len jeden rečník za návrh, jeden proti návrhu a predseda alebo spravodajca gestorského výboru.

2.    Rečnícky čas nesmie trvať dlhšie ako jednu minútu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia