Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
7. parlamentarno obdobje - februar 2013
PDF 1361k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV VI  : ZASEDANJA
POGLAVJE 6  : PRIGLASITVE V ZVEZI S POSTOPKOM

Člen 172  : Postopkovni predlogi

1.    Priglasitve v zvezi s postopkovnimi predlogi, ki se nanašajo na:

(a)    zavrnitev razprave zaradi nedopustnosti zadeve (člen 174),

(b)    vrnitev zadeve odboru (člen 175),

(c)    zaključek razprave (člen 176),

(d)    preložitev razprave in glasovanja (člen 177),

(e)    prekinitev ali zaključek seje (člen 178),

imajo prednost pred drugimi priglasitvami.

Poleg predlagatelja imajo v zvezi s temi predlogi besedo le: en zagovornik in en nasprotnik predloga ter predsednik ali poročevalec pristojnega odbora.

2.    Čas za govor je omejen na eno minuto.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov