Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2014
PDF 1208k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád zohledňuje příslušné pokyny schválené rozhodnutím Skupiny na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví a rozmanitost dne 13. února 2008 a odsouhlasené předsednictvem dne 19. května 2008.

Výklad ustanovení jednacího řádu je psán kurzívou (v souladu s článkem 226).

Právní upozornění - Ochrana soukromí