Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2014
PDF 1407k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου για τη χρήση γλώσσας ουδέτερης ως προς το φύλο στα κείμενά του, ο Κανονισμός προσαρμόσθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες επί του θέματος γραμμές τις οποίες ενέκρινε η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα και τη διαφοροποίηση των φύλων στις 13 Φεβρουαρίου 2008 και επικύρωσε το Προεδρείο στις 19 Μαΐου 2008.

Τα κείμενα με πλάγια στοιχεία αποτελούν ερμηνείες του Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 211.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου