Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2014 m. liepos mėn.
PDF 1144k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

PASTABA SKAITYTOJUI

Darbo tvarkos taisyklės buvo pakeistos pagal Parlamento sprendimus dėl kalbos, kai pirmenybė neteikiama nė vienai lyčiai, vartojimo jo dokumentuose, siekiant atsižvelgti į 2008 m. vasario 13 d. Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupės priimtas ir 2008 m. gegužės 19 d. Biuro patvirtintas gaires tuo klausimu.

Tekstas, išspausdintas kursyvu, yra straipsnio išaiškinimas (pagal 226 straipsnį).

Teisinė informacija - Privatumo politika