Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Srpanj 2014
PDF 1112k
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA

GLAVA V.  : ODNOSI S DRUGIM TIJELIMA
POGLAVLJE 1.  : IMENOVANJA

Članak 118  : Izbor Komisije

1.    Nakon savjetovanja s izabranim predsjednikom Komisije predsjednik poziva kandidate koje su izabrani predsjednik Komisije i Vijeće predložili za različita mjesta povjerenika da se predstave pred odgovarajućim odborima, ovisno o njihovim predviđenim područjima nadležnosti. Ta su saslušanja otvorena za javnost.

2.    Predsjednik može pozvati izabranog predsjednika Komisije da obavijesti Parlament o raspodjeli resora u predloženom kolegiju povjerenika u skladu sa svojim političkim smjernicama.

3.    Nadležni odbor ili odbori pozivaju kandidata za povjerenika na davanje izjave i odgovaranje na pitanja. Saslušanja su organizirana tako da omoguće kandidatima za povjerenike da Parlamentu iznesu sve bitne informacije. Odredbe koje se odnose na organizaciju saslušanja utvrđene su u prilogu ovom Poslovniku (1).

4.    Izabrani predsjednik predstavlja kolegij povjerenika i njihov program na sjednici Parlamenta na koju su pozvani predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Vijeća. Nakon izjave slijedi rasprava.

5.    Kako bi zaključili raspravu, svaki klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika mogu podnijeti prijedlog rezolucije. Primjenjuje se članak 123. stavci 3., 4. i 5.

Nakon glasovanja o prijedlogu rezolucije Parlament izabire ili odbija Komisiju većinom danih glasova.

Glasuje se poimenično.

Parlament može odgoditi glasovanje do sljedeće dnevne sjednice.

6.    Predsjednik obavještava Vijeće o izboru ili odbijanju Komisije.

7.    U slučaju značajne promjene resora tijekom trajanja mandata Komisije, popunjavanja slobodnog mjesta ili imenovanja novog povjerenika nakon pristupanja nove države članice, dotični povjerenici pozvani su predstaviti se pred odborima nadležnima za njihova područja nadležnosti u skladu sa stavkom 3.

(1)Vidi Prilog XVI.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti