Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2014 m. liepos mėn.
PDF 1144k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

V ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
1 SKYRIUS : PASKYRIMAI

118 straipsnis : Komisijos rinkimai

1.    Pasitaręs su išrinktu Komisijos pirmininku, Parlamento pirmininkas kviečia išrinkto Komisijos pirmininko ir Tarybos siūlomus kandidatus į Komisijos narius atvykti į atitinkamus komitetus pagal numatomas jų kompetencijos sritis. Šie klausymai yra vieši.

2.    Parlamento pirmininkas gali kviesti išrinktą Komisijos pirmininką informuoti Parlamentą apie pareigų siūlomoje Komisijos narių kolegijoje paskirstymą pagal postus, remiantis savo politinėmis gairėmis.

3.    Atitinkamas komitetas ar komitetai pakviečia paskirtąjį Komisijos narį padaryti pareiškimą ir atsakyti į klausimus. Klausymai rengiami taip, kad paskirtieji Komisijos nariai galėtų pateikti Parlamentui visą reikalingą informaciją. Su klausymų rengimu susijusios nuostatos pateikiamos Darbo tvarkos taisyklių priede (1).

4.    Išrinktas Komisijos pirmininkas pristato Komisijos narių kolegiją ir jos programą per Parlamento posėdį, į kurį kviečiami Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Tarybos pirmininkas. Po pareiškimo vyksta diskusijos.

5.    Baigiant diskusijas bet kuri frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taikomos 123 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys.

Pasibaigus balsavimui dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas išrenka arba atmeta Komisiją balsavusiųjų dauguma.

Vyksta vardinis balsavimas.

Parlamentas gali atidėti balsavimą iki kito posėdžio.

6.    Parlamento pirmininkas praneša Tarybai apie Komisijos išrinkimą arba atmetimą.

7.    Komisijos kadencijos metu įvykus svarbiems su postais susijusiems pokyčiams, prireikus užpildyti atsiradusį laisvą postą ar skiriant naują Komisijos narį į Europos Sąjungą įstojus naujai valstybei narei, atitinkami Komisijos nariai pagal 3 dalį kviečiami atvykti į komitetus, atsakingus už jų kompetencijos sritis.

(1) Žr. XVI priedą.
Teisinė informacija - Privatumo politika