Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A opta legislatură - iulie 2014
PDF 1486k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL V  : RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 1  : NUMIRI

Articolul 118  : Alegerea Comisiei

(1)    Preşedintele, după consultarea Preşedintelui ales al Comisiei, invită candidaţii propuşi de Preşedintele ales al Comisiei şi de Consiliu pentru diferitele posturi de comisar să se prezinte în faţa diferitelor comisii parlamentare, în funcţie de domeniul lor probabil de activitate. Aceste audieri sunt publice.

(2)    Președintele poate invita Președintele ales al Comisiei să informeze Parlamentul cu privire la alocarea portofoliilor în cadrul colegiului comisarilor propus în conformitate cu orientările sale politice.

(3)    Comisarul desemnat este invitat de comisia sau de comisiile competente să facă o declarație și să răspundă la întrebări. Audierile sunt organizate într-un mod care să permită comisarilor desemnați să divulge Parlamentului toate informațiile relevante. Dispozițiile privind organizarea audierilor sunt stabilite într-o anexă la Regulamentul de procedură (1).

(4)    Președintele ales prezintă colegiul comisarilor și programul acestuia în cursul unei ședințe a Parlamentului la care sunt invitați Președintele Consiliului European și Președintele Consiliului. Această prezentare este urmată de o dezbatere.

(5)    La încheierea dezbaterii, orice grup politic sau un număr de cel puţin 40 de deputaţi poate depune o propunere de rezoluţie. Se aplică articolul 123 alineatele (3), (4) şi (5).

După votarea propunerii de rezoluţie, Parlamentul alege sau respinge Comisia cu majoritatea voturilor exprimate.

Se votează prin apel nominal.

Parlamentul poate amâna votul până la următoarea şedinţă.

(6)    Preşedintele informează Consiliul cu privire la alegerea sau respingerea Comisiei.

(7)    În cazul unei modificări substanțiale de portofoliu în cursul mandatului Comisiei, al ocupării unui loc vacant sau al numirii unui nou comisar ca urmare a aderării unui nou stat membru, comisarii în cauză sunt invitați să se prezinte în fața comisiilor responsabile de domeniile de competență respective, în conformitate cu alineatul (3).

(1)A se vedea anexa XVI.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate