Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2014
PDF 1300k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ V  : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 1  : НАЗНАЧЕНИЯ

Член 119  : Предложение за вот на недоверие на Комисията

1.    Една десета от всички членове на Парламента могат да внесат чрез председателя на Парламента предложение за вот на недоверие на Комисията.

2.    Предложението трябва да съдържа наименованието “предложение за вот на недоверие” и да бъде мотивирано. То се изпраща на Комисията.

3.    Председателят съобщава на членовете на Парламента, че е постъпило предложение за вот на недоверие веднага след като го получи.

4.    Разискванията по предложението за вот на недоверие се провеждат най-малко двадесет и четири часа след обявяването на членовете на ЕП, че е постъпило такова предложение.

5.    Предложението се гласува поименно, а самото гласуване се провежда най-малко четиридесет и осем часа след началото на разискванията.

6.    Разискванията и гласуването се провеждат най-късно по време на месечната сесия след внасяне на предложението.

7.    Предложението за вот на недоверие се приема с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от членовете на Парламента. Резултатът от гласуването се съобщава на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност