Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - юли 2014
PDF 1300k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ IX  : ПЕТИЦИИ

Член 218  : Гражданска инициатива

Когато Парламентът бъде информиран, че Комисията е била поканена да представи предложение за нормативен акт по член 11, параграф 4 от Договора за ЕС и в съответствие с Регламент (ЕС) № 211/2011, компетентната комисия по петиции проверява дали има вероятност това да се отрази на нейната дейност и при необходимост информира за това вносителите на петиции по свързани теми.

Предложените граждански инициативи, които са регистрирани в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 211/2011, но не могат да бъдат представени на Комисията съгласно член 9 от посочения регламент, тъй като не са били спазени всички съответни процедури и условия, които са предвидени, могат да бъдат разгледани от компетентната комисия по петиции, ако тя счита тяхното проследяване за необходимо. Членове 215, 216 и 217 се прилагат mutatis mutandis.

Правна информация - Политика за поверителност