Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - červenec 2014
PDF 1208k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA X  : VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

Článek 219  : Volba veřejného ochránce práv

1.    Na počátku každého volebního období, hned po svém zvolení nebo v případech uvedených v odstavci 8, vyzve předseda Parlamentu k předložení nominací na úřad veřejného ochránce práv a stanoví lhůtu pro jejich předložení. Příslušné oznámení s výzvou k předložení nominací se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.    Nominovaní kandidáti musí mít podporu nejméně čtyřiceti poslanců, kteří jsou státními příslušníky nejméně dvou členských států.

Každý poslanec může podporovat pouze jednoho nominovaného kandidáta.

Nominace musí obsahovat všechny doklady nezbytné k tomu, aby bylo jednoznačně prokázáno, že kandidát splňuje podmínky stanovené v právních předpisech o veřejném ochránci práv.

3.    Nominace jsou předány příslušnému výboru, který může požádat o slyšení kandidátů.

Na tato slyšení mají přístup všichni poslanci.

4.    Abecední seznam nominací, které splňují stanovené podmínky, se poté předkládá plénu k hlasování.

5.    Hlasuje se tajně a ke zvolení je nutná většina odevzdaných hlasů.

Pokud po prvních dvou kolech není zvolen žádný kandidát, zůstávají pouze ti dva kandidáti, kteří získali ve druhém kole největší počet hlasů.

V případě rovnosti hlasů je rozhodnuto ve prospěch nejstaršího kandidáta.

6.    Před zahájením hlasování předseda zajistí, aby v Parlamentu byla přítomna nejméně polovina všech poslanců.

7.    Zvolená osoba je bezodkladně vyzvána, aby složila přísahu před Soudním dvorem.

8.    S výjimkou úmrtí nebo odvolání vykonává veřejný ochránce práv svůj úřad, dokud se funkce neujme jeho nástupce.

Právní upozornění - Ochrana soukromí