Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Srpanj 2014
PDF 1112k
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA

GLAVA X.  : EUROPSKI OMBUDSMAN

Članak 219  : Izbor Europskog ombudsmana

1.    Na početku svakog parlamentarnog saziva predsjednik, odmah nakon svojeg izbora ili u slučajevima navedenima u stavku 8., poziva na podnošenje kandidatura za funkciju Europskog ombudsmana i određuje rok u kojemu se kandidature moraju podnijeti. Poziv se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

2.    Kandidature mora podržati najmanje 40 zastupnika iz najmanje dvije države članice.

Svaki zastupnik može podržati samo jednog kandidata.

Uz kandidaturu moraju se priložiti svi dokumenti na osnovi kojih je moguće sa sigurnošću utvrditi da kandidat ispunjava uvjete predviđene propisima za obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana.

3.    Kandidature se prosljeđuju nadležnom odboru, koji kandidate može pozvati na saslušanje.

Na tim saslušanjima mogu biti nazočni svi zastupnici.

4.    Abecedni popis dopuštenih kandidatura zatim se stavlja na glasovanje u Parlamentu.

5.    Glasovanje je tajno, a odlučuje se na temelju većine danih glasova.

Ako nakon prva dva glasovanja nijedan kandidat nije izabran, dalje se mogu natjecati samo dva kandidata koja su u drugom glasovanju dobila najviše glasova.

Kod svakog izjednačenog broja glasova izabire se najstariji kandidat.

6.    Prije glasovanja predsjednik utvrđuje je li nazočna najmanje polovica zastupnika Parlamenta.

7.    Izabranu osobu odmah se poziva da prisegne pred Sudom.

8.    Europski ombudsman obnaša dužnost dok njegov nasljednik ne stupi na dužnost, osim u slučaju smrti ili razrješenja dužnosti.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti