Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2014. július
PDF 1369k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

X. CÍM : AZ OMBUDSMAN

219. cikk : Az ombudsman megválasztása

(1)    Minden parlamenti ciklus kezdetén az elnök, közvetlenül a megválasztását követően, illetve a (8) bekezdésben említett esetekben, az ombudsman hivatalára történő jelölésre irányuló felhívást bocsát ki, és határidőt állapít meg a jelölések benyújtására. A jelölésre irányuló felhívást közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)    A jelölést legalább negyven képviselőnek kell támogatnia, akik legalább két tagállam állampolgárai közül kerülnek ki.

Egy képviselő csak egy jelölést támogathat.

A jelölések mindazokat a dokumentumokat tartalmazzák, amelyekből bizonyossággal megállapítható, hogy a jelölt az ombudsmanról szóló rendelkezések feltételeinek eleget tesz.

(3)    A jelöléseket az illetékes bizottsághoz továbbítják, amely a jelölteket meghallgathatja.

Az ilyen meghallgatások minden képviselő számára nyilvánosak.

(4)    Az elfogadható jelöléseket betűrendben tartalmazó jegyzéket ezt követően benyújtják a Parlamenthez szavazásra.

(5)    A szavazás titkos, és a leadott szavazatok többségével történik.

Ha az első két fordulót követően nem választottak meg egyetlen jelöltet sem, a továbbiakban kizárólag a második fordulóban legtöbb szavazatot szerzett két jelöltre lehet szavazni.

Szavazategyenlőség esetén az idősebb jelölt élvez elsőbbséget.

(6)    A szavazás megkezdése előtt az elnök meggyőződik arról, hogy a Parlament képviselőinek legalább fele jelen van-e.

(7)    A megválasztott személyt haladéktalanul felhívják a Bíróság előtti eskütételre.

(8)    Az ombudsman hivatalát – elhalálozás vagy felmentés esetét kivéve – utóda hivatalba lépéséig látja el.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat