Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2014 m. liepos mėn.
PDF 1144k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

X ANTRAŠTINĖ DALIS : OMBUDSMENAS

219 straipsnis : Ombudsmeno rinkimai

1.    Kiekvienos Parlamento kadencijos pradžioje Parlamento pirmininkas, iškart po jo išrinkimo arba šio straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais, kviečia pateikti kandidatūras ombudsmeno pareigybei ir nustato jų pateikimo terminus. Pranešimas dėl kvietimo teikti kandidatūras skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.    Kandidatūras turi remti ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių, kurie yra ne mažiau kaip dviejų valstybių narių piliečiai.

Vienas Parlamento narys gali remti tik vieną kandidatūrą.

Kartu su kandidatūromis pateikiami visi patvirtinantys dokumentai, aiškiai parodantys, kad kandidatas atitinka ombudsmeno statute išdėstytus reikalavimus.

3.    Siūlomos kandidatūros perduodamos atsakingam komitetui, kuris gali paprašyti išklausyti kandidatus.

Klausymuose gali dalyvauti visi Parlamento nariai.

4.    Abėcėlės tvarka sudarytas priimtinų kandidatūrų sąrašas pateikiamas Parlamentui balsuoti.

5.    Balsuojama slaptai ir pagal balsavusiųjų daugumos principą.

Jei joks kandidatas neišrenkamas per pirmus du balsavimus, toliau kandidatuoti gali tik du per antrąjį balsavimą daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

Balsams pasidalijus po lygiai, laimi vyresnis pagal amžių kandidatas.

6.    Prieš pradedant balsavimą, Parlamento pirmininkas įsitikina, kad dalyvauja bent pusė visų Parlamento narių.

7.    Išrinktasis asmuo nedelsiant kviečiamas prisiekti Teisingumo Teisme.

8.    Ombudsmenas eina savo pareigas tol, kol jas perima naujai paskirtas ombudsmenas, išskyrus mirties ir atleidimo iš pareigų atvejus.

Teisinė informacija - Privatumo politika