Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
8. parlamentārais sasaukums - 2014. gada jūlijs
PDF 1175k
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

X SADAĻA : OMBUDS

219 pants : Ombuda ievēlēšana

1.    Katra Parlamenta sasaukuma sākumā uzreiz pēc ievēlēšanas vai 8. punktā noteiktajos gadījumos priekšsēdētājs aicina izvirzīt ombuda amata kandidatūras un nosaka to iesniegšanas termiņus. Šo aicinājumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.    Kandidatūrām jāsaņem ne mazāk kā 40 deputātu atbalsts, kuri ir ievēlēti no vismaz divām dalībvalstīm.

Katrs deputāts var atbalstīt tikai vienu kandidatūru.

Kandidatūras pieteikumā jāiekļauj visi apliecinošie dokumenti, kas ļauj pārliecināties, ka kandidāts atbilst prasībām, kuras ir paredzētas ombuda statūtos.

3.    Kandidatūras nodod atbildīgajai komitejai, kura var prasīt kandidātu uzklausīšanu.

Šādas uzklausīšanas var apmeklēt visi deputāti.

4.    Prasībām atbilstošo kandidatūru alfabētisko sarakstu iesniedz Parlamentam balsošanai.

5.    Balsošana notiek aizklāti, un ievēlē to kandidātu, kurš saņēmis nodoto balsu vairākumu.

Ja pirmajās divās kārtās neievēlē nevienu kandidātu, balsošanu turpina par tiem diviem kandidātiem, kuri otrajā kārtā ieguvuši visvairāk balsu.

Ja balsu sadalījums ir vienāds, ievēlē gados vecāko kandidātu.

6.    Pirms balsošanas sākuma Parlamenta priekšsēdētājs pārliecinās, ka ir klāt vismaz puse no Parlamenta deputātiem.

7.    Ievēlēto personu nekavējoties aicina nodot zvērestu Eiropas Savienības Tiesā.

8.    Ombuds pilda savus pienākumus līdz laikam, kad tos uzņemas viņa amata pārņēmējs, izņemot gadījumus, ja ombuds ir miris vai viņu atlaiž no amata.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika