Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A opta legislatură - iulie 2014
PDF 1486k
CUPRINS
INDICE ANALITIC
ÎN ATENŢIA CITITORILOR

TITLUL X  : OMBUDSMANUL

Articolul 219  : Alegerea Ombudsmanului

(1)    La începutul fiecărei legislaturi, imediat după alegerea sa sau în cazurile prevăzute la alineatul (8), Preşedintele lansează un apel la candidaturi în vederea numirii Ombudsmanului şi stabileşte termenul de prezentare a acestora. Apelul se publică în Jurn alul   Oficial al Uniunii   Europene.

(2)    Candidaturile trebuie să fie susţinute de un număr de cel puţin 40 de deputaţi, resortisanţi ai cel puţin două state membre.

Fiecare deputat poate susţine o singură candidatură.

Candidaturile trebuie să cuprindă toate documentele justificative care permit stabilirea cu certitudine a capacităţii candidatului de a îndeplini condiţiile impuse de Statutul Ombudsmanului.

(3)    Candidaturile se transmit comisiei competente care poate cere audierea celor interesaţi.

La aceste audieri poate participa orice deputat.

(4)    Lista alfabetică a candidaturilor admisibile se supune ulterior votului Parlamentului.

(5)    Votul este secret, iar decizia se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate.

În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu este ales la sfârşitul primelor două tururi, numai cei doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi în cel de-al doilea tur se pot menţine.

În toate cazurile de egalitate de voturi, este numit candidatul cel mai vârstnic.

(6)    Înainte de deschiderea votului, Preşedintele se asigură că sunt prezenţi cel puţin o jumătate dintre membrii care compun Parlamentul.

(7)    Persoana aleasă este invitată imediat să depună jurământul în fața Curții de Justiție.

(8)    Cu excepţia cazurilor de deces sau destituire, Ombudsmanul rămâne în funcţie până la preluarea acesteia de către succesorul său.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate