Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2014 m. liepos mėn.
PDF 1144k
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

X ANTRAŠTINĖ DALIS : OMBUDSMENAS

220 straipsnis : Ombudsmeno veikla

1.    Sprendimas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų bei ombudsmeno patvirtintos šio sprendimo įgyvendinimo nuostatos pridedamos susipažinti prie šių Darbo tvarkos taisyklių (1).

2.    Vadovaudamasis pirmiau minėto sprendimo 3 straipsnio 6 ir 7 dalimis, ombudsmenas informuoja Parlamentą apie netinkamo administravimo atvejus, dėl kurių atsakingas komitetas gali parengti pranešimą. Taip pat, kiekvienos metinės sesijos pabaigoje, remdamasis to paties sprendimo 3 straipsnio 8 dalimi, jis pateikia Parlamentui pranešimą apie savo tyrimų rezultatus.

3.    Ombudsmenas taip pat gali teikti informaciją atsakingam komitetui šiam paprašius, arba būti komiteto išklausytam savo paties iniciatyva.

(1) Žr. X priedą.
Teisinė informacija - Privatumo politika