Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2014
PDF 1407k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ X  : ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Άρθρο 221  : Παύση του Διαμεσολαβητή

1.    Το ένα δέκατο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του εάν αυτός παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα.

2.    Η αίτηση διαβιβάζεται στο Διαμεσολαβητή και την αρμόδια επιτροπή. Αν η πλειοψηφία των μελών της κρίνει βάσιμους τους λόγους, υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο. Πριν τεθεί σε ψηφοφορία η έκθεση, πραγματοποιείται ακρόαση με το Διαμεσολαβητή εάν αυτός το ζητήσει. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει, μετά από συζήτηση, με μυστική ψηφοφορία.

3.    Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος βεβαιώνεται ότι είναι παρόντες τουλάχιστον οι μισοί από τους βουλευτές που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

4.    Εάν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι υπέρ της παύσης του Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, και εφόσον ο ίδιος δεν υποβάλει παραίτηση, ο Πρόεδρος, το αργότερο μέχρι την περίοδο συνόδου που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία διεξήχθη η ψηφοφορία, υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο να απαλλάξει το Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, με αίτημα να αποφανθεί αμέσως.

Αν ο Διαμεσολαβητής παραιτηθεί οικειοθελώς, διακόπτεται η διαδικασία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου