Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
8. parlamentārais sasaukums - 2014. gada jūlijs
PDF 1175k
SATURA RĀDĪTĀJS
ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM

X SADAĻA : OMBUDS

221 pants : Ombuda atlaišana

1.    Viena desmitā daļa Parlamenta deputātu var prasīt, lai ombudu atlaiž, ja viņš vairs neatbilst nosacījumiem, ko prasa viņa pienākumi, vai arī ja viņš ir izdarījis smagu pārkāpumu.

2.    Šo pieprasījumu nosūta ombudam un atbildīgajai komitejai, kas iesniedz Parlamentam ziņojumu, ja vairākums tās locekļu uzskata, ka iemesli ir pamatoti. Pirms balsošanas par ziņojumu ombudu uzklausa, ja viņš to lūdz. Pēc debatēm Parlaments pieņem lēmumu, balsojot aizklāti.

3.    Pirms balsošanas sākuma Parlamenta priekšsēdētājs pārliecinās, ka ir klāt vismaz puse no Parlamenta deputātiem.

4.    Ja Parlaments nobalso par ombuda atlaišanu, bet ombuds neatkāpjas, vēlākais nākamajā sesijā pēc balsojuma Parlamenta priekšsēdētājs iesniedz Eiropas Kopienu Tiesā lūgumu ombudu atlaist un lūdz jautājumu izskatīt nekavējoties.

Ja ombuds atkāpjas labprātīgi, procedūru pārtrauc.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika