Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2015
PDF 1150k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

I enlighet med parlamentets beslut om att språket i dess handlingar bör vara könsneutralt har arbetsordningen anpassats för att ta hänsyn till de riktlinjer beträffande denna fråga som antogs av högnivågruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män samt mångfald den 13 februari 2008 och som godkändes av presidiet den 19 maj 2008.

Tolkningar till arbetsordningen återges (i enlighet med artikel 226) i kursiv stil.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy