Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Siječanj 2015
PDF 1373k
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA

INDEKS
ABCČDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŽ
Arapskim brojkama označeni su članci. Rimskim brojkama označeni su prilozi, a arapske ili rimske brojke ili slova nakon rimskih brojki odnose se na odjeljke, članke ili stavke priloga.
A
Povratak na vrh straniceSljedeće
Agencije
savjetovanje 139
AKP VI.II
Amandmani 169
dopuštenost 22, 104, 170
jezici 158 - 159, 169
koji se ne razmatraju 169 - 170
kompromisni 61, 66, 69, 73, 173 - 174
navođenje u pročišćenom tekstu 73, 193
obrazlaganje 169
odbor 175, 208
podjela 169
podnošenje 74, 169, 208
postupak bez 50, 150
povlačenje 169
preuzimanje 169
razmatranje amandmana za plenarnu sjednicu u odboru 175
redoslijed glasovanja 174
rokovi 74, 169
stajalište Komisije 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
umnožavanje 169
usmeni 113, 169, 208
usvajanje 61
Asistenti 11, 206, IX
B
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Bilten 31
Bivši zastupnici 6, 11, I, IX
Bliža suradnja između država članica – vidi Pojačana suradnja
C
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
COSAC 143
Č
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Čitanja 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77
D
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Daljnji postupak nakon usvajanja stajališta Parlamenta 62 - 63
Delegirani akti 105
Demokracija 38, 135, 224 - 225, IV
Dijalog s Vijećem 62, 66
Distribucija dokumenata 156, 160, 192, IV
Dnevnice 166
Dnevni red
izmjenjivanje 152, 188, 190
konačni prijedlog 135, 150, 152, XIII
odbor 4, 66, 130 - 131, 206
prijedlog 27, 74, 149 - 150
usvajanje 152 - 153
uvrštavanje točaka 9, 56, 61 - 62, 67, 72, 105, 113, 128, 135, 149 - 150, 153 - 154, 188, 201, 219, II, IV, V.4
Dobrovoljni sporazumi 102
Dokumenti
distribucija 156, 160
nerazmatranje 229
povjerljivi VII
pristup 115 - 116, 160, VII.D, VII.E, XIV
zakonodavni 47
Doneseni akti 77 - 78
Dopuštenost
amandmana 22, 69, 99, 170, 174
pitanja 129, II
pitanja za pisani odgovor 130 - 131
Doslovno izvješće 194
Drugo čitanje 47, 64 - 69, 76
glasovanje 67 - 69, 76, 171
plenarna sjednica 67 - 69, 76
preporuka za drugo čitanje 66 - 67
produženje rokova 65
razmatranje u odboru 55, 64 - 66
sporazumi 73, 76, XIX
zajedničke sjednice odbora 55
zaključenje 67
Drugo izvješće 60 - 61, 188
E
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ekonomska politika 127
Elektronički registar za predstavke 216
Elektroničko postupanje s dokumentima 161
Europska središnja banka
izjave 126
kandidature 122
Međuinstitucionalni sporazum o Jedinstvenom nadzornom mehanizmu XXI
pitanja na koja se traži pisani odgovor 131
Europski ombudsman 220 - 221
djelokrug rada 220, X
izbor 219
razrješenje 221
Europski revizorski sud V.1, VI.V
imenovanje članova 121
izjave 125
Europsko Vijeće 123
F
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Financije 98
Financijska usklađenost 41, 49, 51
Financijske posljedice 38, 112
Financijski interesi
Unije 12, XI
zastupnika 11, I
Financijski protokol 108
Financijski trijalog 89
Financijsko izvješće 45, 49, 51
G
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Geslo 228
Glasovanje 59, 171 - 174, 176 - 178, 180 - 184, 189
amandmani 169, 174 - 175, 179, 208
dizanjem ruke 178, 208
drugo čitanje 67 - 69, 76
elektroničko 181, 208
izjednačen rezultat 16 - 17, 24, 172
konačno 58, 179
načela 173
obrazloženja 22, 123, 183
odbor 200, 208
odgoda 39, 58, 60, 118
po dijelovima 22, 52, 173, 176
poimenično 22, 52, 58, 90, 118 - 119, 173, 179 - 182, 208
postupak 171, 208
pravo glasa 177
prvo čitanje 59
redoslijed 22, 59, 171, 174
sjedenjem i ustajanjem 178
skupno 22, 100, 173 - 174
sporovi 184
tajno 182, 199
treće čitanje 72
valjanost 168
Glavni tajnik 4, 25, 77, 96, 157, 159, 165, 222, 224
Godišnja i ostala izvješća drugih institucija 132
Godišnji zakonodavni program 37, 46 - 47
Gospodarski i socijalni odbor 11, 137
Govornici
govori 158, 162 - 163, 189, 194
popis govornika 189
pozivanje na izlaganje 22, 162
raspodjela vremena za izlaganje 135, 162, IV
vrijeme za izlaganje 123, 128, 152 - 154, 163 - 164, 166, 185 - 186, 192, XVI
H
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Himna 228
Hitni postupak 154
I
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Imenovanja
članovi Revizorskog suda 121
Europska središnja banka 122, XXI
posebni predstavnici 110
postupak glasovanja 182
voditelji delegacija 111
Imuniteti 5 - 9, 179 - 180, 208, VI.XVI
Informacije osjetljive prirode VII
prosljeđivanje informacija osjetljive prirode 5, VII.E, XIV
Inicijative
država članica 48
građana 211, 218, XIII
izvješće o vlastitoj inicijativi 45, 52, 54
u skladu s člankom 225. UFEU-a 46
zakonodavne 37 - 38, 45 - 46
Interesne skupine 11, IX
Internetska stranica 130 - 131
Iskaznice 5
Iskaznice za pristup 11, IX
Isključenje
iz izaslanstva 166
iz odbora 206
udaljavanje iz dvorane za sastanke 166
Ispravci 193, 231
Istraga 198, VIII
Istupanje iz Unije 82
Izaslanstva 25, 158
ad hoc 27
međuparlamentarna 212, VI.II
predsjednik 30
stalna 27, 212
u zajedničke parlamentarne odbore 214
Izbor
Europskog ombudsmana 219
Komisija 118, XVI
kvestora 15, 18 - 20
Parlamenta 1, 229
potpredsjednika 15, 17, 20
predsjednika 15 - 16, 19 - 20
predsjednika Komisije 117
Izglasavanje nepovjerenja 119
Izjave 123, 126, 136
Europske središnje banke 122, 126
Europskog vijeća 123
Komisije 57, 123
o financijskim interesima 11, 21, 34, I
Revizorskog suda 121, 125
Vijeća 123
Izmjena
Poslovnik 226 - 227
zakonodavni prijedlog 38, 57
Izvanredna rasprava 153
Izvanredno sazivanje Parlamenta 146
Izvjestitelj i izvjestitelj za mišljenje 4, 21, 25, 47, 49 - 51, 53, 56, 61 - 62, 64, 66, 68, 71, 73, 103, 105 - 106, 154, 171, 173 - 174, 185, 198, 208, XVI
Izvjestitelji u sjeni 73, 205
Izvješće XVII
drugo 60 - 61
godišnja i izvješća ostalih institucija 132
istražnog odbora 198, VIII, VIII.2
mišljenja manjine 56, 198
nacrta 56
na temelju prijedloga rezolucije 133
nezakonodavno 51
o inicijativama država članica 48
o vlastitoj inicijativi 45
privremeno 99
strateško 52, XVII
usmeno 56, 60 - 61, 154
zakonodavno 49, 59
Izvješće o vlastitoj inicijativi 27, 45 - 46, 52, 54, 81, 132 - 133, XVII
J
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Javljanja za riječ koja se odnose na postupak 185 - 191
Javna saslušanja o inicijativama građana 211
Javni pristup dokumentima 31, 115 - 116, XIV
Jedinstveni nadzorni mehanizam XXI
Jednominutni govori 163, 192
Jezici 25, 105, 154, 158 - 159, 169 - 170, 198, 215, X
K
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Kandidature
Europska središnja banka 122
Europski ombudsman 219
kandidati za povjerenike 118, XVI
kvestori 18
obnašatelji dužnosti Parlamenta 15 - 18, 199
odbori 199
potpredsjednici 17
predsjednik Komisije 117
predsjednik Parlamenta 16
Klubovi zastupnika 32 - 33, 35 - 36
aktivnosti 33
osnivanje 32
pravni položaj 33
promjena kluba zastupnika 199 - 200
Kodeks ponašanja 11, 21, I, IX
Kodifikacija zakonodavstva Unije 103
Komisija
godišnje izvješće 132
izbor 118
izjave 123 - 124
izvješćivanje Parlamenta VII.E, XIII
odbijanje prijedloga 60, 104, 192
Okvirni sporazum VII.E, XIII
ostavka člana XIII
pitanja 128 - 130, II
povlačenje prijedloga 43, 60, 62, 68
praćenje 62 - 63
predsjednik 117
pregovarački mandat 108
prihvaćanje amandmana na prijedlog 61
prijedlog za izglasavanje nepovjerenja 119
program predloženih kandidata 117
program rada (vidi Program rada Komisije)
promjena prijedloga 57, 63, 99
provedbene ovlasti 106, XII, XIII.2
razrješnica 93
stajalište o amandmanima 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
vrijeme za izlaganje 162
zahtjev za mišljenje 47
zastupnici 118, XIII
Komitologija XII
Kompromisni amandmani 61, 66, 69, 173 - 174
Konferencija parlamenata 144
Konferencija predsjednika
dužnosti 21, 27, 46, 73 - 74, 166, 225, XVII
odgovornost 31
pitanja 31
sastav 26
Konferencija predsjednika izaslanstava 30
Konferencija predsjednika odbora 29, 73, 211, XVII
Konstituirajuća sjednica 3, 14, 146
Koordinatori odbora 73, 205, I, XVI
Korupcija 12, XI
Kršenja
ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava 135, 149, IV
temeljnih načela 81, 83, 99
Kvestori
dužnosti 11, 24 - 25, 28
financijski interesi I
iskaznice za pristup 11
izbor 15, 18 - 19
mandat 15, 18 - 21
pitanja 31
Kvorum 168, 208
L
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ljudska prava 83, 114, 135, 224 - 225, IV
Lobisti 11, IX
M
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Mandat 2, VI.XVI
Međuinstitucionalni pregovori u zakonodavnim postupcima 73 - 74, XX
Međuinstitucionalni sporazumi 140, 230, VII.C, VII.D, IX.B, XII, XIII, XVIII, XIX, XXI
Međuklubovi 34, I
Međunarodni sporazumi 99, 108 - 109, VII.B
Međuparlamentarna izaslanstva 212
Mirenje
sastav odbora i postupak 71
treće čitanje 70 - 72
u proračunskom postupku 90
Mišljenja
manjine 56, 198
odbora 39, 41, 50, 53 - 54, 134, 201, 216 - 217, V.1, VI
o preporukama Vijeća 100
Parlamenta 59, 108, 112, 117, 121 - 122, 132, 154, 208
zahtjevi 47 - 48
Mjesto održavanja sjednica 147
Monetarna politika 126
N
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Nacionalni parlamenti
obrazložena mišljenja 42
odnosi s 25
suradnja s 142
Nadzorne ovlasti 106, 141
Nedovršeni poslovi 229
nazočnost na dnevnim sjednicama
Zastupnici
Nerazmatranje
amandmana 169 - 170
dokumenata 229
Neslužbene grupacije zastupnika 34, I
Nezavisni zastupnici 35, 199 - 200, 205
O
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Obnašatelji dužnosti 14 - 23, 165 - 166
Obrazlaganje amandmana
Obrazloženja 49, 51, 53, 169, 227
Obrazloženja glasovanja 22, 183
Odbijanje
prijedlog Komisije 60, 104, 192
stajalište Vijeća 66, 68, 171, 192
Odbori 49 - 54, 56, 196 - 204, 206 - 210, VI
amandmani za plenarnu sjednicu 175
čije se mišljenje traži 53, 201, 208
članovi 199 - 200, 204
dijalog s Vijećem 66
drugo čitanje 64 - 66
dužnosti 27, 201, VI
glasovanje 208 - 209
hitna sjednica 113
ispravci 231
istražni 27, 198 - 199, 201, VIII
izvješće 49, 51 - 52, 54, 56, 60 - 61
mirenje (članak 294. UFEU-a) 70 - 72, XIX
mišljenja 53 - 54
mjesto održavanja 147
nadležni 46 - 47, 66, 73, 136
osnivanje 196 - 198, VIII
ovlasti i nadležnost 196 - 197, 201, VI
pododbori 201, 203
postupak 66, 206 - 210
prava 199 - 200
predsjednik 29, 56, 73, 106, 198, 204
predsjedništvo 56, 204
pridruženi 54, 60, 73, XVI, XVII
privremeni (vidi Posebni odbori)
provjera valjanosti mandata 3, 202, VI.XVI
prvo čitanje 39, 41, 43, 57 - 58
sastav 27, 199 - 200
sjednice 25, 50, 55, 66, 112, 115, 118, 121 - 122, 126, 136, 147, 175, 200, 203 - 204, 206 - 207
sporovi oko nadležnosti 201
stalni 196
treće čitanje 70 - 71, XIX
vraćanje predmeta 188
vrijeme za pitanja 210
zajedničke sjednice 55
zajednički parlamentarni 214, XVI
zamjenici 200
zapisnik 115, 207
Odbor regija
Odgoda rasprave i glasovanja 185, 190
Odnosi s drugim institucijama 27, 36, 117 - 119, 121 - 138, 140
OLAF (Europski ured za borbu protiv prijevara) 12
Ometanje rada Parlamenta 165, 167, XV
sankcije 166 - 167
trenutne mjere 165
Osobne izjave 164
Otvorenost i trasnparentnost 31, 115 - 116, I
P
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Parlamentarna skupština Vijeća Europe 213
Parlamentarni saziv 145
Parlamenti
država članica 27, 142 - 143
parlamentarne konferencije 144
Pisane izjave
priložene doslovnom izvješću 162
unesene u registar 136
Pitanja
Europskoj središnjoj banci 131, III
kratka i jezgrovita 123 - 124
nedovršena 229
Predsjedništvu, Konferenciji predsjednika i kvestorima 31
prioritetna 130
Vijeću i Komisiji
Vrijeme za pitanja 129, II
za pisani odgovor 130 - 131, III
za usmeni odgovor s raspravom 128
Pitanja o pridržavanju Poslovnika 22, 186
Plan rada 149 - 150, 152, 154 - 156
Plan radnih mjesta (Glavno tajništvo) 25, 222
Plava kartica 162
Plenarna sjednica
amandmani 53 - 54, 169, 175
doslovno izvješće 194
drugo čitanje 67 - 69, 76
proračun 87 - 93
prvo čitanje 59 - 61, 72
treće čitanje 72
zapisnik 192
Pododbori 201, 203
Pojačana suradnja između država članica 85, 99
Pojednostavljeni postupak 50, 150
Pojednostavljivanje zakonodavstva Unije 103 - 104
Političke stranke na europskoj razini 223 - 225
odbor nezavisnih uglednih osoba 225
ovlasti nadležnog odbora 225
ovlasti predsjednika 223
ovlasti Predsjedništva 224
povrat pogrešno isplaćenih iznosa 224
prestanak davanja financijske potpore 224
program 225
provedbena pravila 25
tehnička pomoć 224
Ponašanje
kodeks ponašanja 11, IX, XV
pravila ponašanja 11, 165, XV
Ponovno upućivanje Parlamentu 63
Popis govornika 189
Posebni odbori 197, 201, 203
Posebni predstavnici
Poslovnik
izmjene 227, VI.XVIII
međuinstitucionalni sporazumi 140
pitanja o pridržavanju Poslovnika 186
primjena 226, VI.XVIII
Postupak
bez amandmana i bez rasprave 50, 150
daljnji 62 - 63, 198
davanja razrješnice 93 - 94, 98
donošenje proračuna
glasovanje 150, 170 - 172, 208
hitni 154
mirenja 70 - 72, 90, XIX
nadzora dobrovoljnih sporazuma 102
pojednostavljeni 50, 150
u odboru 49 - 54, 56, 66, 70 - 71, 175, 204, 206 - 208, 210, 231
zakonodavni 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 100 - 104, 106, 141, 231, XIX
Postupak kratkog predstavljanja 52, 151
Postupak pred Sudom Europske unije 141, 219, 221, V.6
Postupak suglasnosti 79 - 83, 99, 108
Potpisivanje dokumenata 161
Potpisivanje donesenih akata 78
Potpredsjednici
dužnosti 23 - 25, 27, 71, 89 - 90, 116, 143, 211
izbor 15, 17, 19 - 21
Potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik 112, 129
Povelja o temeljnim pravima 38, 115
Povjerljivost podataka 5, 11, 25, 31, 115, 198, 220, VII.D, VII.E, VIII, XIV
Povlastice i imuniteti 5 - 6, 9, 222, VI.XVI
Pravna osnova
inicijativa u skladu s člankom 225. UFEU-a 46
međunarodni sporazumi 108
nadležni odbor 46, VI.XVI
prijedlozi Komisije (izmjena) 63
prvo čitanje 39
Pravo Unije 103
kodifikacija 103
pojednostavljenje (vidi Pojednostavljenje zakonodavstva Unije)
preinake 104
primjena 141, 198, VI.XVI, VIII, XIII.2
Predsjednik Europskog vijeća 118, 123, 130, 162
Predsjednik Komisije (izbor) 117
Predsjednik Parlamenta
dužnosti 21 - 22, 25, 46, 77, 124, 129, 135 - 136, 139, 141, 162 - 163, 166, 169 - 170, 184, 186, 192, 211, 223, 225, 231, I, II, IV, XV
izbor 15 - 16, 19 - 20
Predsjedništvo
dužnosti 11, 25, 158 - 159, 161, 166 - 167, 211, 224
javnost rada 31
odbori 198, 204, I
pitanja 31
prednacrt 25, 96
sastav 19 - 20, 24
Predstavke 215 - 218, 229, VI.XX
Predstavljanje Parlamenta na sjednicama Vijeća 44
Pregovarački mandat 73, 108
Preinake zakonodavstva Unije 104
Preporuke 46, 67, 133 - 134, 136
kod ugovora o pristupanju 81, 214
nakon istrage 198
o općim smjernicama ekonomske politike 127
pregovarački mandat 108
Vijeće u skladu s člankom 140. UFEU-a 100
Vijeću 113, 134
za drugo čitanje 66 - 67
ZVSP 112 - 113
Pridruženi odbori 54, 60, 73, 211, XVII
Prijedlog o proglašavanju predmeta nedopuštenim 38, 69, 103 - 105, 170, 185, 187
Prijedlog za odbijanje rasprave zbog nedopuštenosti predmeta
Prijedlozi
postupovni
rezolucija 51 - 53, 62, 95, 102, 114, 123, 128, 133, 135, 170, 216, 229, IV
za izglasavanje nepovjerenja Komisiji 119
Prijevremeni istek mandata 21, 166
Prilozi Poslovnika 227
Pristup
dokumenti 43, 115 - 116, 160, VII.D, VII.E, XIV
galerijama 157
Parlament 11, IX, XV
vijećnici 157
Pristupanje
pregovori 81, 214, XIII
ugovori 81, 99, 214
Privremeni predsjedatelj 14
Privremeno izvješće 99
Program rada Komisije 37
Projekcije proračuna 86 - 93, 95, 97, VI.IV
Promatrači 13
Proporcionalnost 42
Proračun 87 - 92, 95, V, VI.IV, VI.V
kontrola izvršavanja 95, 125, VI.V
provjera u Parlamentu 86 - 92
razrješnica 93 - 94, 125, V, VI.V
Provedbene mjere 106, 141
Provjera
pravne osnove 39
valjanosti zastupničkih mandata 3, 14, 202, VI.XVI
Prvo čitanje 38 - 39, 42 - 43, 47, 57 - 63, 75
daljnji postupak 62 - 63
glasovanje
plenarna sjednica 59 - 61
računovodstvo 95
razmatranje u odboru 39, 41, 43, 49 - 54, 56 - 58
sporazumi 73, 75, XIX
zaključenje 57, 59
R
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Računovodstvo 96 - 98, VI.IV, VI.V
Raspodjela
mjesta u vijećnici 36
vremena za izlaganje 135, 162, IV
Rasprava
izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća 123
izvanredna 153
odgoda 185, 190
o slučajevima kršenja ljudskih prava, načela demokracije i vladavine prava 135, 149, IV
postupak bez 50, 150
zajednička 155
zaključenje 185, 189
Razrješnica
dokumenata Parlamenta 116, XIV
drugim tijelima 94
interesa zastupnika I
izjava Revizorskog suda 125
Komisiji 93
lobista 11, IX
odluke V
Parlamentu 98
predsjedniku Parlamenta 94
predstavki 215 - 216
transparentnosti 11, IX
Rezolucije 46 - 52
zakonodavne 48 - 49, 59 - 61, 171
Rokovi
amandmani 169, 174
glasovanje po dijelovima 176
izvješće 56
poimenično glasovanje 180
produženje za 2. i 3. čitanje 65, 70, 72
rasprava i glasovanje 156
S
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Sankcije 166 - 167, I
Saslušanja 25, 118, 198, 205 - 206, 211, 216, 219, XVI
Sastav Parlamenta 84, 99
Savjetovanje 47 - 48
članak 140. UFEU-a 100
Gospodarski i socijalni odbor 137
izvješće 49
Odbor regija 138
ponovno upućivanje 63
tijela EU-a (ili europska) 139
zakonodavne inicijative država članica 48
ZVSP 112
Sazivanje
odbora 206
Parlament 146
Simboli Unije 228
Sjednice 145
audiovizualna snimka 195
doslovno izvješće 194
javni spisi 192, 194 - 195
javnost rada 112, 192, 194, 206 - 207
mjesto održavanja 147
nazočnost zastupnika 148
odvijanje 25, 157 - 160, 162 - 167
prekid ili zaključenje 152, 165, 167, 185, 191
zapisnik 192
Slobodna mjesta 4, 20, 199
Službeni list 25, 32, 76, 78, 91, 116, 130 - 131, 192 - 194, 198, 219, V, VII, VIII, X, XIV, XVII, XIX
Socijalni dijalog 101
Sporazumi u drugom čitanju 73, 76, XIX, XX
Sporazumi u prvom čitanju 73, 75, XIX, XX
Sprečavanje prijevara i korupcije 12, XI
Stajalište
Komisije 48, 58, 61 - 62, 64, 69, XIII
Parlament 62
Vijeća 64, 66 - 69, 76
Stajalište Vijeća
amandmani 69
odbijanje 68
prihvaćanje 76
priopćavanje 64 - 66
Studijske i informativne misije 201
Sud Europske unije
imenovanja 120
postupci pred 141, 219, 221, V.6
Sudski postupci 141
Sukob interesa I, VII.F
Supsidijarnost 39, 42, 48
Suradnja
pojačana suradnja 85
Sustav privremenih dvanaestina 92
T
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Tajnost 5, VII.E, XIV
Temeljna načela 11, VI.XVIII
Temeljna prava 38, VI.XVII
Tijela Parlamenta 24 - 31
Trajanje mandata
obnašatelja dužnosti 19
zastupnika 4
Transparentnost 11, IX
aktivnosti u Parlamentu 5, 11, 25, 31, 115 - 116, 198, 217, VII, VIII, XVI
financijskih interesai zastupnika 11, I
u zakonodavnom postupku 43
Treće čitanje
mirenje 70 - 71, 97, XIX
plenarna sjednica 72
produženje rokova 65
zajedničke sjednice odbora 55
zajednički tekst 72
Treće zemlje
AKP VI.II
države pridružene Uniji 214
odnosi s trećim zemljama 27, 214
pristupni pregovori 81, 214, XIII.IV
ugovori o pristupanju 81
U
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Ugovori 79 - 81, VI.XVIII
pojednostavljena revizija 80, II
redovna revizija 79, II
Ukidanje imuniteta 6, 9
Upućivanje predmeta odboru
drugo čitanje 66
ispravci 231
međunarodni sporazumi 108
prvo čitanje 47
Usmeno prevođenje 158, 195
Usvojeni tekstovi 193
Utvrđivanje kršenja temeljnih načela od strane država članica 83
V
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
Valjanost mandata (provjera) 3, 14, 202
Vanjska politika 112 - 113, VI.I
Vanjsko predstavništvo Unije
posebni predstavnici 110
potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik 112
voditelji delegacija 111
Većina i najmanji potrebni broj zastupnika
amandmani
 konačni prijedlog dnevnog reda 152
 nacrti amandmana i predložene preinake pri prvom čitanju proračuna 88
 podnošenje 169
 Poslovnik 227
 Prigovor glasovanju o amandamnu koji nije podijeljen na svim službenim jezicima 158 - 159, 169
imenovanja
 Europska središnja banka 122
 Europski ombudsman (imenovanje) 219
 Europski ombudsman (razrješenje) 221
 Komisija (članovi) 118
 predsjednika Komisije 117
 Revizorski sud (zahtjev za odgodu glasovanja) 121
istek (prijevremeni) mandata 21
izbor obnašatelja dužnosti
 kandidature 15
 Kvestori 15
 Potpredsjednik 15
 Predsjednik 15
odluke Parlamenta
 međunarodni sporazumi
 o glasovanju o kompromisnom amandmanu 174
 ostajanje pri tužbi podnesenoj Sudu 141
 postupak suglasnosti 99
 prijedlog za izglasavanje nepovjerenja (prihvaćanje) 119
 pristupanje 81
 Stajalište Vijeća
amandmani 69
odbijanje 68
 zajednički tekst 72
 zakonodavna inicijativa 46, 48
osnivanje odbora i klubova zastupnika
 istražni odbori 198 - 199
 klubovi zastupnika 32
podnošenje prijedloga
 rezolucija
izjave Komisije, Vijeća i Europskog vijeća 123
odbijanje razrješnice V.4
pitanja na koja se traži usmeni odgovor s raspravom 128
rasprava o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava 135
 za izglasavanje nepovjerenja 119
Vijeće
dijalog nadležnog odbora s Vijećem 62, 66
izjave 123
pitanja 128 - 130, II
preporuke 113, 134
savjetovanja 47, 49
sjednice 44
stajalište 64
vrijeme za izlaganje 162
Vijeće Europe 213
Vijećnica
održavanje reda 157, 165 - 167, XV
pristup 157
Visoki predstavnik - vidi potpredsjednik Komisije/Visoki predstavnik
Višegodišnji financijski okvir 86, 99
Vladavina prava 42, 83, 135, 224 - 225, IV
Vraćanje predmeta odboru
ispravci
postupovni prijedlozi 185
prijedlog Komisije
 drugo čitanje 66
 odbijanje 60
 odgoda glasovanja (amandmani koje Komisija nije prihvatila) 61
razrješnica V.5
stajalište Vijeća 47
Vrijeme za pitanja
na plenarnoj sjednici 129, II
u odboru 210
Z
Povratak na vrh straniceSljedećePrethodno
zahtjevi
dnevni red
 izvanredna rasprava 153
 raspravljati o točki bez amandmana 150
 točka na koju su dopušteni amandmani 150
hitni postupak 154
odgoda glasovanja 190
odgoda rasprave 190
osnivanje istražnog odbora 198
poimenično glasovanje 180
ponovno savjetovanje 63
prekid ili zaključenje sjednice 191
rasprava o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava 135
sazivanje Parlamenta 146
utvrđivanje kvoruma 168
vraćanje predmeta odboru 188
zaključenje rasprave 189
Zajednička rasprava 155
Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) 112 - 113, VI.I
Zajedničke sjednice odbora 55, 73, 211
Zajednički parlamentarni odbori 214
Zajednički prijedlog rezolucije 123, 128, 135
Zajednički tekst 72
Zakonodavna inicijativa 37, 45 - 46, 48
Zakonodavna rezolucija 48 - 49, 59 - 61, 171
Zakonodavni dokumenti 47
Zakonodavni postupci 37 - 39, 41, 43 - 44, 46 - 54, 56 - 72, 75 - 77, 100 - 104, 106, 141, 231, XIII.2, XIX
Zakonodavni program rada (vidi program rada)
Zamjenici
Zapisnik
Konferencija predsjednika 31
nazočnost zastupnika 148
odbori 207
predsjedništvo 31
sjednica 105, 136, 148, 160, 165, 168, 172, 180 - 182, 192
Zasjedanja 145 - 146
Zastava 228
Zastupnici 1 - 11, 148
asistenti 11, IX
bivši 11
Europska središnja banka 122
financijski interesi 11, I
isključenje 166
Komisija 118, XIII
nazočnost na dnevnim sjednicama 148
nazočnost zastupnika 148
nezavisni 35
odbor 198 - 199, VIII
Revizorski sud 121
Statut 10 - 11, 52, I, VI.XVI
trajanje mandata 4
troškovi 10
Zaštita povlastica i imuniteta 7, 9
Završna pravno-jezična dorada 75, 78, 193, XIX
Znanstvena istraživanja i ankete 139
Znanstvena mišljenja 139
Ž
Povratak na vrh stranicePrethodno
Žalbeni postupci 166 - 167
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti