Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Siječanj 2015
PDF 1373k
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA

GLAVA VII.  : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 5.  : KVORUM I GLASOVANJE

Članak 174  : Redoslijed glasovanja o amandmanima

1.    Amandmani imaju prednost pred tekstom na koji se odnose i o njima se glasuje prije glasovanja o tekstu.

2.    Ako su na isti dio teksta podnesena dva ili više amandmana koji se međusobno isključuju, prednost ima onaj amandman koji se najviše razlikuje od izvornog teksta i o njemu se najprije glasuje. Ako ga se prihvati, ostali amandmani smatraju se odbijenima; a ako ga se odbije, glasuje se o amandmanu koji je sljedeći prema redu prvenstva i tako za svaki od preostalih amandmana. Ako postoji dvojba o redu prvenstva, odluku donosi predsjednik. Ako su odbijeni svi amandmani, izvorni tekst smatra se usvojenim, osim ako u predviđenom roku nije zatraženo odvojeno glasovanje.

3.    Predsjednik može staviti na glasovanje najprije izvorni tekst ili staviti na glasovanje amandman koji je bliži izvornom tekstu prije amandmana koji se najviše razlikuje od izvornog teksta.

Ako bilo koji od njih dobije većinu glasova, ostali amandmani podneseni na isti tekst se ne razmatraju.

4.    Iznimno, na prijedlog predsjednika, o amandmanima podnesenima nakon zaključenja rasprave može se glasovati ako je riječ o kompromisnim amandmanima ili u slučaju tehničkih problema. Za glasovanje o tim amandmanima predsjednik mora dobiti suglasnost Parlamenta.

Na temelju članka 170. stavka 3. predsjednik odlučuje o dopuštenosti amandmana. U slučaju kompromisnih amandmana podnesenih nakon zaključenja rasprave u skladu s ovim stavkom predsjednik odlučuje o njihovoj dopuštenosti za svaki amandman posebno, uzimajući u obzir kompromisnu prirodu amandmana.

Mogu se primijeniti sljedeći opći kriteriji dopuštenosti :

-    kompromisni amandmani u pravilu se ne smiju odnositi na dijelove teksta koji nisu bili predmet amandmana prije roka za podnošenje amandmana ;

-    kompromisne amandmane u pravilu mogu podnijeti jedino klubovi zastupnika , predsjednici ili izvjestitelji dotičnih odbora ili podnositelji drugih ama ndmana ;

-    kompromisni amandmani u pravilu imaju za posljedicu povlačenje drugih amandmana na isti dio teksta .

Jedino predsjednik može predložiti razmatranje kompromisnog amandmana. Da bi se glasovalo o kompromisnom amandmanu, predsjednik mora dobiti suglasnost Parlamenta, provjeravajući ima li prigovora na održavanje tog glasovanja. U slučaju prigovora, Parlament o predmetu odlučuje većinom danih glasova.

5.    Ako je nadležni odbor podnio skup amandmana na tekst na koji se odnosi izvješće, predsjednik ih stavlja na glasovanje skupno, osim ako klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika ne zahtijevaju odvojena glasovanja ili ako su podneseni drugi amandmani.

6.    Predsjednik može staviti druge amandmane na skupno glasovanje ako se međusobno nadopunjavaju. U tom slučaju djeluje u skladu s postupkom utvrđenim stavkom 5. Podnositelji tih amandmana mogu predložiti skupna glasovanja ako se njihovi amandmani međusobno nadopunjavaju.

7.    Predsjednik može odlučiti, ovisno o prihvaćanju ili odbijanju određenog amandmana, da se o nekoliko drugih amandmana sličnog sadržaja ili sa sličnim ciljevima glasuje skupno. Prije te odluke predsjednik može tražiti suglasnost Parlamenta.

Takav skup amandmana može se odnositi na različite dijelove izvornog teksta.

8.    Ako različiti autori podnesu dva ili više amandmana identičnog sadržaja, o njima se glasuje kao o jednom amandmanu.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti