Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - leden 2015
PDF 1140k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VII  : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5  : USNÁŠENÍSCHOPNOST A HLASOVÁNÍ

Článek 175  : Projednávání pozměňovacích návrhů z pléna ve výborech

Pokud bylo ke zprávě, kterou má Parlament projednat, předloženo více než 50 pozměňovacích návrhů a žádostí o dílčí nebo oddělené hlasování, může předseda požádat příslušný výbor po konzultaci s jeho předsedou, aby se sešel k projednání těchto pozměňovacích návrhů nebo žádostí. O pozměňovacím návrhu nebo žádosti o dílčí nebo oddělené hlasování, které nezískají alespoň jednu desetinu hlasů členů výboru, se v Parlamentu nehlasuje.

Právní upozornění - Ochrana soukromí