Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Januar 2015
PDF 1180k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VII  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 175  : Udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet

Er der til behandling på plenarmødet indgivet mere end 50 ændringsforslag og/eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning til en betænkning, kan formanden efter at have hørt det kompetente udvalgs formand anmode udvalget om at mødes med henblik på at behandle disse ændringsforslag eller anmodninger. Ændringsforslag eller anmodninger om delt eller særskilt afstemning, som ikke mindst 1/10 af udvalgets medlemmer ved denne lejlighed stemmer for, sættes ikke under afstemning på plenarmødet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik