Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - jaanuar 2015
PDF 1036k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

VII OSA  : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK  : KVOORUM JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 175  : Täiskogul esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine parlamendikomisjonis

Kui raporti kohta on täiskogul läbivaatamiseks esitatud üle 50 muudatusettepaneku ja taotluse osade kaupa või eraldi hääletuseks, võib president pärast vastutava komisjoni esimehega konsulteerimist paluda vastutaval komisjonil kokku tulla ja muudatusettepanekud või taotlused läbi vaadata. Muudatusettepanekuid või taotlusi osade kaupa või eraldi hääletuseks, mis ei saa sellel etapil vähemalt kümnendiku vastutava komisjoni liikmete toetust, ei panda täiskogul hääletusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika