Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2015 január
PDF 1293k
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG ÉS SZAVAZÁS

175. cikk : Plenáris ülésre benyújtott módosítások bizottsági megvitatása

Ha egy jelentéshez több mint ötven módosítást és részenkénti vagy külön szavazásra irányuló kérelmet terjesztettek elő parlamenti megfontolásra, az elnök a bizottság elnökével való konzultációt követően felkérheti az illetékes bizottságot, hogy e módosítások vagy kérelmek vizsgálata céljából ülést hívjon össze. Az olyan módosításokat, illetve részenkénti vagy külön szavazásra irányuló kérelmeket, amelyek ebben a szakaszban a bizottság tagjai legalább egytizedének támogató szavazatát nem nyerik el, nem bocsátják szavazásra a plenáris ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat