Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Januari 2015
PDF 1273k
INHOUD
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER

TITEL VII  : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5  : QUORUM EN STEMMINGEN

Artikel 175  : Behandeling in de commissie van voor de plenaire vergadering ingediende amendementen

Zijn op een verslag meer dan vijftig amendementen en verzoeken om stemming in onderdelen of aparte stemming voor behandeling ter plenaire vergadering ingediend, dan kan de Voorzitter, in overleg met de voorzitter van de bevoegde commissie, deze commissie verzoeken een vergadering bijeen te roepen om deze amendementen of verzoeken te behandelen. Amendementen of verzoeken om stemming in onderdelen of aparte stemming die in dit stadium niet door ten minste een tiende van de commissieleden worden gesteund, worden niet ter plenaire vergadering in stemming gebracht.

Juridische mededeling - Privacybeleid