Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - januar 2015
PDF 1062k
VSEBINA
STVARNO KAZALO
OPOMBA BRALCU

NASLOV VII  : ZASEDANJA
POGLAVJE 5  : SKLEPČNOST IN GLASOVANJE

Člen 175  : Obravnavanje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih

Kadar je k poročilu za obravnavo na plenarnem zasedanju vloženih več kot petdeset predlogov sprememb in zahtev za glasovanje po delih ali ločeno glasovanje, lahko predsednik po posvetovanju s predsednikom pristojnega odbora od tega odbora zahteva, da se sestane in obravnava te predloge sprememb ali zahteve. Na plenarnem zasedanju se ne glasuje o predlogu spremembe ali zahtevi za glasovanje po delih ali ločeno glasovanje, za katerega ni glasovala najmanj desetina članov odbora.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov