Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - Януари 2015
PDF 1902k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

ДЯЛ VII  : СЕСИИ
ГЛАВА 5  : КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 176  : Разделно гласуване

1.    Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби или се отнася до два или повече въпроса, или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или нормативна стойност, политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП могат да поискат разделно гласуване.

2.    Искането се внася вечерта преди гласуването, освен ако председателят определи друг срок. Решение по искането се взема от председателя.

Правна информация - Политика за поверителност