Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Januar 2015
PDF 1180k
INDHOLDSFORTEGNELSE
REGISTER
OPLYSNING TIL LÆSEREN

AFSNIT VII  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTNINGSDYGTIGHED OG AFSTEMNING

Artikel 176  : Delt afstemning

1.    Indeholder den tekst, der skal stemmes om, flere bestemmelser, eller refererer den til flere emner, eller kan den deles i flere dele, der har en særskilt betydning og/eller principiel værdi, kan en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer anmode om afstemning om de enkelte dele.

2.    Anmodningen skal fremsættes aftenen før afstemningen, medmindre formanden fastsætter en anden frist. Formanden træffer afgørelse om anmodningen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik