Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιανουάριος 2015
PDF 1330k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII  : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  : ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 176  : Ψηφοφορία κατά τμήματα

1.    Όταν το κείμενο που τίθεται σε ψηφοφορία περιέχει δύο ή περισσότερες διατάξεις ή αναφέρεται σε δύο ή περισσότερα ζητήματα ή προσφέρεται σε χωρισμό σε δύο ή περισσότερα μέρη με ανεξάρτητη λογική ή/και κανονιστική ισχύ, μπορεί να υποβληθεί αίτηση ψηφοφορίας κατά τμήματα από μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές.

2.    Η αίτηση αυτή υποβάλλεται το απόγευμα πριν από την ψηφοφορία, εκτός εάν ο Πρόεδρος καθορίσει άλλη προθεσμία. Ο Πρόεδρος αποφασίζει όσον αφορά την αίτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου