Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - jaanuar 2015
PDF 1036k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

VII OSA  : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK  : KVOORUM JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 176  : Osade kaupa hääletamine

1.    Kui hääletusele pandav tekst sisaldab kahte või enamat sätet või viidet kahele või enamale asjaolule või kui teksti on võimalik jaotada kaheks või enamaks eri tähenduse ja/või normatiivse väärtusega osaks, võivad fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotleda selle osade kaupa hääletamist.

2.    Taotlus tuleb esitada hääletusele eelneva päeva õhtuks, välja arvatud juhul, kui president määrab teistsuguse tähtaja. Taotluse kohta teeb otsuse president.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika