Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - leden 2015
PDF 1140k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA VII  : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5  : USNÁŠENÍSCHOPNOST A HLASOVÁNÍ

Článek 177  : Hlasovací právo

Právo hlasovat je právem osobním.

Poslanci hlasují jednotlivě a osobně.

Jakékoli porušení tohoto článku se považuje za závažný případ porušení pořádku ve smyslu čl. 166 odst. 1 a má právní následky popsané v uvedeném článku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí