Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - január 2015
PDF 1165k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA VII  : ZASADANIA
KAPITOLA 5  : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ A HLASOVANIE

Článok 177  : Hlasovacie právo

Hlasovacie právo je osobné právo.

Poslanci hlasujú samostatne a osobne.

Každé porušenie tohto článku sa považuje za vážny prípad narušenia poriadku v zmysle článku 166 ods. 1 a má právne následky stanovené v uvedenom článku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia