Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Januari 2015
PDF 1150k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING VII  : SESSIONER
KAPITEL 5  : BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Artikel 177  : Rösträtt

Rösträtten är personlig.

Ledamöter ska avge sina röster personligen och var för sig.

Alla överträdelser av denna artikel ska anses vara ett sådant grovt fall av störande uppträdande som avses i artikel 166.1 och ska få de rättsliga följder som anges i den artikeln.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy