Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - април 2015
PDF 2262k
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Съгласно решенията на Парламента относно използването на неутрален спрямо пола език в неговите документи, Правилникът за дейността беше адаптиран към насоките по този въпрос, одобрени от Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие на 13 февруари 2008 г. и утвърдени от Бюрото на 19 май 2008 г.

Текстовете в курсив представляват тълкуване на Правилника за дейността (съгласно член 226).

Правна информация - Политика за поверителност