Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - aprill 2015
PDF 1037k
SISU
INDEKS
LUGEJALE

LUGEJALE

Vastavalt parlamendi otsustele sooneutraalse keelekasutuse kohta parlamendi dokumentides on kodukorda kohandatud, et võtta arvesse soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelises töörühmas 13. veebruaril 2008. aastal heaks kiidetud ning juhatuses 19. mail 2008. aastal kinnitatud selleteemalisi suuniseid.

Artiklite tõlgendused (artikli 226 alusel) on toodud kaldkirjas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika