Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Aibreán 2015
PDF 1288k
CLÁR
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR

NOTA DON LEITHEOIR

I gcomhréir le cinntí na Parlaiminte maidir le húsáid a bhaint as teanga atá neodrach ó thaobh inscne de ina cuid doiciméad, tá oiriúnú déanta ar na Rialacha Nós Imeachta chun aird a thabhairt ar na treoirlínte ar an ábhar sin a d’fhormheas an Grúpa Ardleibhéil um Chomhionannas Inscne agus Éagsúlacht an 13 Feabhra 2008 agus ar aontaigh an Biúró leo an 19 Bealtaine 2008.

Tá léirmhínithe ar na Rialacha (de bhun Riail 211) i gcló iodálach.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais