Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - apríl 2015
PDF 1512k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Rokovací poriadok, v súlade s rozhodnutiami Parlamentu o používaní rodovo neutrálneho jazyka vo svojich dokumentoch, zohľadňuje usmernenia v tejto veci, schválené skupinou na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť 13. februára 2008 a potvrdené Predsedníctvom 19. mája 2008.

Výklad rokovacieho poriadku (v súlade s článkom 211) je uvedený kurzívou.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia