Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - duben 2015
PDF 1142k
OBSAH
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE

HLAVA XI  : SEKRETARIÁT PARLAMENTU

Článek 222  : Sekretariát

1.    Parlamentu je nápomocen generální tajemník jmenovaný předsednictvem.

Generální tajemník se před předsednictvem slavnostně zaváže, že bude plnit své povinnosti svědomitě a naprosto nestranně.

2.    Generální tajemník řídí sekretariát, jehož složení a organizaci stanoví předsednictvo.

3.    Předsednictvo rozhoduje o organizační struktuře sekretariátu a stanoví předpisy týkající se administrativního a finančního postavení úředníků a ostatních zaměstnanců.

Předsednictvo také rozhoduje, na které kategorie úředníků a zaměstnanců se plně nebo částečně vztahují články 11 až 13 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

Předseda Parlamentu o tom informuje příslušné orgány Evropské unie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí