Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - huhtikuu 2015
PDF 1095k
SISÄLLYS
ASIAHAKEMISTO
HUOMAUTUS

OSA XI  : PARLAMENTIN PÄÄSIHTEERISTÖ

222 artikla : Pääsihteeristö

1.    Parlamenttia avustaa puhemiehistön nimittämä pääsihteeri.

Pääsihteeri vakuuttaa juhlallisesti puhemiehistön edessä suorittavansa tehtävänsä täysin puolueettomasti ja tunnollisesti.

2.    Pääsihteeri johtaa pääsihteeristöä, jonka kokoonpanon ja organisaation puhemiehistö määrää.

3.    Puhemiehistö päättää pääsihteeristön hallintokaaviosta ja vahvistaa virkamiesten ja muun henkilöstön hallinnollista ja taloudellista asemaa koskevat säännöt.

Lisäksi puhemiehistö päättää, mihin virkamies- ja muihin henkilöstöryhmiin Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 11–13 artiklaa sovelletaan osittain tai kokonaisuudessaan.

Parlamentin puhemies ilmoittaa asiasta Euroopan unionin asianomaisille toimielimille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö