Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - apríl 2015
PDF 1512k
OBSAH
REGISTER
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

HLAVA XII  : PRÁVOMOCI SÚVISIACE S POLITICKÝMI STRANAMI NA EURÓPSKEJ ÚROVNI

Článok 223  : Právomoc predsedu

Predseda zastupuje Parlament vo vzťahu k politickým stranám na európskej úrovni v súlade s článkom 22 ods. 4.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia