Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - April 2015
PDF 1150k
INNEHÅLL
REGISTER
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN

AVDELNING XII  : BEFOGENHETER GÄLLANDE POLITISKA PARTIER PÅ EUROPEISK NIVÅ

Artikel 223  : Talmannens befogenheter

Talmannen ska företräda Europaparlamentet i dess förbindelser med politiska partier på europeisk nivå i enlighet med artikel 22.4.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy