Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - siječanj 2017.
EPUB 165kPDF 931k
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA

PRILOG II.  : KRITERIJI U VEZI S PITANJIMA ZA PISANI ODGOVOR U SKLADU S ČLANCIMA 130., 130.A, 130.B, 131. i 131.A..

1.    Pitanja za pisani odgovor:

–    jasno navode primatelja kojemu se trebaju predati uobičajenim međuinstitucijskim kanalima;

–    isključivo su u okviru granica nadležnosti primatelja, kako je utvrđeno u relevantnim ugovorima ili u pravnim aktima Unije, ili unutar njegova područja djelovanja;

–    od općeg su interesa;

–    jezgrovita su i sadržavaju razumljivo pitanje;

–    ne sadrže više od 200 riječi;

–    nisu uvredljivog sadržaja;

–    ne odnose se na strogo osobne stvari.

–    ne sadrže više od tri potpitanja.

2.    Pitanja upućena Vijeću ne mogu se baviti predmetom redovnog zakonodavnog postupka u tijeku ili proračunskim funkcijama Vijeća.

3.    Na zahtjev podnositelja pitanja Glavno tajništvo daje im savjet o tome kako se u pojedinom slučaju pridržavati kriterija utvrđenih u stavku 1.

4.    Ako je u prethodnih šest mjeseci postavljeno identično ili slično pitanje te je na njega odgovoreno ili ako se samo traže informacije o daljnjem postupanju po određenoj rezoluciji Parlamenta koje je Komisija već navela u pisanom priopćenju o daljnjem postupanju tijekom prethodnih šest mjeseci, Glavno tajništvo podnositelju pitanja šalje primjerak prethodnog pitanja i odgovora ili pisanog priopćenja o daljnjem postupanju. Ponovljeno se pitanje primatelju šalje samo ako predsjednik tako odluči u svjetlu novog značajnog razvoja događaja i kao odgovor na obrazložen zahtjev podnositelja.

5.    Ako se pitanjem traže činjenični ili statistički podaci koji su već dostupni službama Parlamenta za istraživanja, ne šalje ga se primatelju nego tim službama, osim ako predsjednik drukčije ne odluči na zahtjev podnositelja.

6.    Povezana pitanja Glavno tajništvo može objediniti u jedno pitanje i na njih istovremeno odgovoriti.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti